سنجش از دور

فتوگرامتری و سنجش از دور از ابزارهای قدرتمند و کارا به منظور اندازه‌ گیری‌ ها و پایش زمین می‌باشند که در تعریف به علم و تکنولوژی، کسب ا...

ادامه مطلب

کود پاشی

کود پاشی پهپادها به طور گسترده در زمینه نقشه برداری هوایی، کشاوررزی دقیق، تحقیقات هواشناسی و جغرافیای، جاسوسی مورد استفاده قرار می گیر...

ادامه مطلب

جامد پاشی

پهپادهای کشاورزی XAG سنجابان به وسیله ی سیستم Revo Cast , مخزن (جامد پاش) قادر خواهند بود در کوتاه ترین زمان زمین های زراعی را جامد پاش...

ادامه مطلب

محلول پاشی

شرکت سنجابان  مجری پروژه های محلول پاشی و سم پاشی هوایی از طریق پهپاد سمپاش آماده انجام عملیات در مساحت های بالا در باغات و مزارع سراسر...

ادامه مطلب