خدمات

طیف نگاری محصولات کشاورزی

طیف نگاری محصولات کشاورزی

بدلیل وسعت اراضی زراعی و باغی بسیاری از اطلاعات مورد نیاز کشاورزان در طول دوره کشت از جمله قسمتهای نیازمند آبیاری تکمیلی، سم پاشی و افزودن کود و همچنین زمان طلایی انجام این فعالیتها و بهترین زمان کاشت و برداشت، با رصد معمولی و زمینی مزرعه قابل استخراج نمی باشد. در روش های کشاورزی هوشمند برخی اطلاعات محصول را می توان با استفاده از طول موجهایی که با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیستند بدست آورد.

سنجابان با پایش پهپادی که توسط پهپاد  نقشه بردار M500 XAG بر فراز مزرعه و باغ شما به پرواز در می آیند آغاز شده و در ادامه با تلفیق مجموعه ای از شاخصهای مبتنی بر سنجش از دور تحلیل صورت می گیرد که در نهایت اطلاعات ارزشمندی در خصوص نحوه و زمانبندی انجام عملیات کشاورزی در اختیار کشاورز قرار داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *